Utbildningsdepartementet

"Se de tidiga tecknen" - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:34 CEST

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009:05


Sex pedagoger och en skolläkare delar med sig av personliga berättelser om en komplex vardag i arbetet med barn och elever med stora stödbehov. Vilka svar har forskningen på de problem de möter?
Forskarna reflekterar och ger olika bilder i ett delbetänkande som överlämnas till Utbildningsdepartementet i dag. Delbetänkandet är en antologi vid namn "Se de tidiga tecknen" - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola (SOU 2010:64).


Delbetänkandet överlämnas av Carl-Anders Ifvarsson, särskild utredare, i Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05).

- Jag är mycket nöjd med att idén om att forskare möter verksamma från förskola och skola i deras vardag nu har förverkligats. Min förhoppning är att den ska bidra till ett ökat intresse för hur förskola och skola kan möta utsatta barns behov, säger Carl-Anders Ifvarsson.

På den Internationella barndagen den 4 oktober 2010 hålls en konferens med temat Förskola och skola - ett gränslöst uppdrag? Delbetänkandet ligger som grund för konferensen som också webbutsänds och kan följas på Statens offentliga utredningars webbplats.

En samsyn finns om framgångsfaktorer i vardagen i arbetet med utsatta barn som syftar både till goda studieresultat men även verkar hälsofrämjande:

- Tidiga insatser - förskolan har unika förutsättningar som måste tas tillvara.
- Goda relationer med eleven och föräldrar.
- Tid för handledning, god kompetens och stöd från elevhälsan - även i förskolan.

Forskarna lyfter fram förskolan och skolan som en mötesplats för alla barn. Finns möjligheten till en differentierad undervisning i en sammanhållen skola? Föräldrarnas viktiga roll tas upp av alla pedagoger som en viktig faktor men forskarna konstaterar att forskning på det området är ett eftersatt. Det gäller även forskning om utsatta barn i förskolan. De pedagogiska skyddsfaktorer som är särskilt viktiga för utsatta barn är också vad som generellt karaktäriserar pedagogiska miljöer av hög kvalitet. Forskarna pekar också på att det behövs utvärdering av de insatser som görs och att mer resurser behöver läggas på att identifiera metoder och arbetssätt som kan ge goda resultat.


Kontakt:
Carl-Anders Ifvarsson
särskild utredare
08-405 82 67
070-293 83 89


Eva Edström Fors
huvudsekreterare
08-405 82 66
070-290 93 94
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola (http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/152691)
Dir. 2009:80 Översyn av skolans arbete med utsatta barn (http://www.regeringen.se/sb/d/11360/a/131300)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Utredningen på webbplatsen för Statens offentliga utredningar (http://www.sou.gov.se/utsattabarn)