Vetenskapsrådet

Se Hjärnan! Seminarium om hjärnan och hjärnforskningen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 14:44 CEST

Möt några av Sveriges främsta hjärnforskare inom Vetenskapsrådets och Riksutställningars projekt Se Hjärnan, torsdag den 9 oktober.

Denna förmiddag kommer att ge dig en inblick i olika fält av hjärnforskningen. Exempel på föreläsningar är:

Alzheimers sjukdom – ny kunskap om orsaker ger stora hopp om bot i framtiden Att förstå är att se ett mönster – om lärande och kognition.

Läs mer http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ALNSZDQ68PYV
och anmäl dig till
lise-lotte.wallenius@vr.se senast den 29/9.Hälsningar,
Marlene Truedsson
Informatör, Ämnesrådet för medicin
Vetenskapsrådet
Regeringsgatan 56
103 78 Stockholm

Referenslänk:
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ALNSZDQ68PYV