Vetenskapsrådet

Se Hjärnan! Två seminarier om hjärnforskning

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:28 CEST

Möt några av Sveriges främsta hjärnforskare inom Vetenskapsrådets och Riksutställningars projekt ”Se Hjärnan!”.

Några av Sveriges främsta hjärnforskare medverkar i två seminarier om aktuell forskning som arrangeras som ett led i Vetenskapsrådets och Riksutställningars projekt ”Se Hjärnan!”.

Onsdagen den 24 september, respektive torsdagen den 9 oktober presenteras ny och spännande forskning om hjärnan. Några exempel på föreläsningar är:

Stress, utmattning, depression – förklarar det sjukskrivningsepidemin?
Hjärnans belöningsorkester – nya rön inom beroendeforskningen
Alzheimers sjukdom – ny kunskap om orsaker ger stora hopp om bot i framtiden

Representanter för media hälsas varmt välkomna till arrangemanget!

Mera information och fullständigt program finns på nedanstående länk,och på Internetadresen www.vr.se/medicin.

Anmälan till lise-lotte.wallenius@vr.se.

Referenslänk:
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ALNSZDQ68PYV