BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Se – men inget göra. BRIS-tidningen #3 2010 tar upp vuxenvärldens agerande kring mobbning.

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 07:00 CEST

Hej Bris. Jag vill inte leva nåt mer. Jag är jätte-mobbad i skolan, men ingen vuxen bryr sig! För att ta ett exempel så är det en kille i 9:an (jag går i 7:an) som mobbar mig jättemycket.. Eller det är väl ett par stycken. Jag kan inte ens gå i korridoren förrän de börjar kasta suddigum osv på mig! Jag har aldrig ens pratat med dem, jag känner inte dem. Vuxna ser allt, men ingen bryr sig.
Mejl från kille 13 år

I BRIS-tidningens tredje nummer år 2010 lyfter vi återigen mobbning och nätmobbning. BRIS har analyserat barn- och ungdomskontakterna kring mobbning under våren 2010 och ser en, alltför ofta, frånvarande vuxenvärld.

Men varför ser vi inte fler evidensbaserade anti-mobbningsmetoder i skolorna och är anti-mobbningsmetoder vägen att gå för att stoppa mobbning? BRIS-tidningen intervjuar skolor som lyckats och professor i pedagogiskt arbete Gun-Marie Frånberg undrar om inte värdegrundsarbete är mer framgångsrikt än anti-mobbningsmetoder.

Nätmobbning påverkar människan mer än ”traditionell” mobbning säger nya forskningsrön. Intervju med Ann Frisén, professor i psykologi, och bland annat samordnare av all svensk forskning inom nätmobbning.

Barn- och elevombudet Lars Arrhenius ryter till som skolornas och kommunernas ansvar. ”En attitydförändring måste till!” Läs mer på sid 21.

Britta Alin Åkerman vid Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, berättar om kopplingen mellan psykisk ohälsa och mobbning, Maria Soares Lindberg, Nätvandrarna, och Marko Määttä, Surfa Lugnt, ger råd om vi kan stoppa och hantera kränkningar på nätet.

Skådespelaren Henrik Ståhl skriver insiktsfullt och filosofiskt om att våga hitta sin egen botten.

Och mycket, mycket mer!  Missa inte BRIS-tidningen #3 som kommer den 23 september!

Dessutom kan alla vuxna som har frågor om barn och mobbning chatta på BRIS nya stödjande vuxensajt Barnperspektivet.se.
Klockan 14 – 16 den 28 september svarar BRIS utredare Karin Johansson på frågor om mobbning. Missa inte det!


BRIS-tidningen är BRIS medlemstidning. Bli medlem i BRIS och få tre faktanummer och BRIS-rapporten.  För mer information, gå in på www.BRIS.se
Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se