Digidel 2013

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) finansierar 11 nya projekt i kampanjen Digidel

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 07:10 CEST

Även om Internetanvändningen ökar i Sverige är det fortfarande 1,2 miljoner människor som sällan eller aldrig använder Internet. Stiftelsen för Internetinfrastruktur stimulerar Internetutvecklingen i Sverige enligt dess urkund, ett Internet för alla. Digital delaktighet är ett fokusområde till vilket .SE totalt finansierat 18,5 miljoner kronor i 61 olika projekt för ökad digital delaktighet.

Nu är det klart att 11 nya projekt i Digidel får finansiering från Internetfonden av Digidels partner .SE. (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) för att öka den digitala delaktigheten.

Projekten presenteras idag på Digideldagen, en konferensdag under Internetdagarna med fokus på digital delaktighet. Bland annat ska:

  • Fler LO-medlemmar i Östergötland få hjälp att lära sig Internet.
  • I Västerbotten startar projektet, YouTube, Twitter och Google för seniorer.
  • Karlskrona ska intresset för Internet väckas med hjälp av projektet Rotbygd, där intresset för den egna bygdens historia tas tillvara.

Andra spännande projekt är till exempel spelprogrammering för seniorer, användande av surfplattor av SeniorNet i Botkyrka och Lapplands satsning på att få ett ökat mångkulturellt samhälle. Hela listan går att läsa mer utförligt i .SE eget pressmeddelande.

Kampanjen Digidel 2013 startade med ett upprop för digital delaktighet i april 2011 av 16 initiativtagare, bland dessa .SE. Idag har Digidel 299 partners från offentlig- privat- och ideell sektor som gör insatser för ökad digital delaktighet. De projekt som beviljas medel undersöker nya grepp för att öka kunskapen om och användande av Internet för icke- och sällanvändare.

Läs mer om Internetfondens nya projekt i .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Pernilla Rydmark, chef för Internetfonden.
Mobil: 070-226 65 00, e-post: pernilla.rydmark@iis.se

Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel
Mobil: 0709-72 79 94, e-post: christine.cars-ingels@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef .SE
Mobil: 070-777 44 87, e-post: maria.ekelund@iis.se

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.