De rödgröna

Se upp för dörrarna – dörrarna stängs

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:06 CEST

Bokslut över 4 år med borgerlig skolpolitik. Inför debatten i Skolfront som sänds SVT 1 idag kl 20 presenterar Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand en rapport om den borgerliga skolpolitiken. Rapporten i sin helhet finns på www.rodgron.se.

Istället för en kunskapsskola för alla, där ambitionerna och förväntningarna är höga på alla ungdomar, håller en sorteringsskola på att växa fram. Regeringen tidigarelägger de val som varje elev måste göra, och valen får allt större betydelse. Efter regeringens fyra år finns det färre möjligheter att gå vidare om man inte valt ”rätt” utbildning från början och färre utbildningsplatser att söka till. Dessutom har förskolan, skolbarnomsorgen och fritidshemmen försämrats – verksamheter som betyder mycket för barn och ungas utveckling och kunskapsinhämtning.

De borgerliga partierna stänger dörrarna på många områden:

 Förskolan dräneras på resurser som istället går till verksamhet utan insyn och krav, genom införandet av vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.
 Barn i sex-sju års ålder får betygsliknande omdömen och kan bli underkända.
 På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer enligt Skolverket.
 Val redan i elvaårsåldern blir avgörande för fortsatta möjligheter att studera.
 Kunskapskraven och därmed möjligheterna att gå vidare har sänkts på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna.
 Komvux har dragits ner med 20 000 platser och utbyggnaden av högskolan har stoppats, trots lågkonjunktur och stora ungdomskullar.
 25:4-regeln som gav möjlighet även för dem med arbetslivserfarenhet att komma in på högskolan är borta.
 Numera har högskolebetyg ett bäst före datum, de som har betyg som är åtta år gamla och vill söka sig till högskolan gör sig inte besvär.

Den senaste mandatperioden har den borgerliga regeringen prioriterat sänkt skatt före utbildningens kvalitet. Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Resultatet är tydligt: omkring 25 000 färre jobb i skola, vård och omsorg. Vår prioritering är den motsatta. Satsningar på skolan och utbildning gör före fortsatta skattesänkningar.

Presskontakt:
Anna Helsén, (S), 070-698 48 58
Anders Wallner, (MP), 070-215 43 32
Matti Kataja, (V), 0709-28 30 10


Detta är ett pressmeddelande från de rödgröna. Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor eller den gemensamma rödgröna sidan!

http://www.rodgron.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://mp.se/
http://www.vansterpartiet.se/