Seamless

SEAMLESS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:16 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46321

SEAMLESS DISTRIBUTION: SEAMLESS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2007

Rohit Bhatia, VD Seamless:
"Seamless och Ericsson undertecknade den 6 juli 2007 ett avtal om globalt partnerskap. Genom avtalet stärker Seamless avsevärt sin marknadsställning. Vi känner stor entusiasm inför det kommande samarbetet, och är övertygade om nyttan för våra gemensamma kunder, för Ericsson och för Seamless."

· Nettoomsättningen har ökat jämfört med samma period förra året och uppgick till 9,4 Mkr (7,1 Mkr)
· Resultat före avskrivningar uppgick till -0,6 Mkr (0,8 Mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -1,7 Mkr (-0,8 Mkr)
· Avtal om Globalt Partnerskap har träffats med Ericsson
· Mobiloperatören Orange ny kund i VästafrikaEfterfrågan på kontantkortsladdning fortsätter att öka
Den övervägande delen av mobiltelefontjänster i världen betalas med hjälp av kontantkort. Detta gäller särskilt för de snabbt växande mobilmarknaderna i utvecklingsländerna. Den traditionella metoden för att fylla på kontantkort sker genom koder, tryckta på pappersmedia, som distribueras genom detaljhandeln. Seamless ledande produkt, ERS 360°, är en programvaruplattform för elektronisk påfyllning av kontantkort, en funktion som blir alltmer väsentlig och alltmer efterfrågad i upphandlingar av mobiltelefonsystem. ERS 360° åtnjuter en ledande ställning på denna kraftigt växande marknad genom innovativa funktioner och hög flexibilitet.

(För fullständig rapport se bifogad fil)