SeaNet

SeaNet blir Sveriges femte GSM operatör

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 08:36 CEST

SeaNet, listat på First North, har erhållit internationell operatörsstatus för GSM genom att bli fullvärdig medlem av GSM Association. SeaNet blev tidigare i år telekomoperatör genom upptagande i ITU, International Telecom Union, det första steget till att bli GSM operatör. Medlemskapet i GSM Association innebär att SeaNet nu kan agera som en internationell oberoende operatör.

Baskravet för medlemskap är att inneha förmågan att autonomt handha GSM-tjänster. SeaNet innehar den förmågan och kan även agera oberoende från andra partneroperatörer. Medlemskapet tillåter SeaNet att komplettera existerande tjänster från partneroperatörer. En effekt av den nu erhållna operatörsstatusen är att SeaNet nu i snabbare takt kan utöka antalet roamingavtal.

– Då GSM är en global standard inom mobil kommunikation är den icke geografiska licensen vi fått oerhörd viktig. Nätet kan nu flytta med användarna. Medlemskapet tillåter oss även att utveckla och skapa GSM täckning på svårtillgängliga platser, inte bara marina tillämpningar. Tillsammans med våra möjligheter inom satellittjänster kan vi nu erbjuda GSM tjänster vart som helst i världen, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.

För ytterligare information:
Mikael Reichel, VD, SeaNet, tel. 08-54131500, alt. mobil. 0708-541792

Besök även www.seanet.se

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North med Stockholm Corporate Finance som Certified Adviser.