SeaNet

SeaNet förstärker organisationen

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 09:13 CEST

Ledningen för det svenska telekomföretaget SeaNet, listat på First North, har i syfte att stärka organisationen rekryterat ytterligare två nya medarbetare. Genom rekryteringarna av Ulf Krohn och Stephan Dahlström stärks förutsättningarna för att ytterligare intensifiera och utveckla SeaNets verksamhet inom mobiltelefoni, utveckling inom VSAT-antenner samt ekonomi och ledning.

Ulf Krohn har anställts som Produktionschef för produkten C-Max, SeaNets stabiliserande VSAT-antenn. Ulf har sedan 1996 varit verksam inom Powerwave Technologies Sweden (tidigare LGP resp. Allgon) och har där inom olika chefsbefattningar arbetat med teknikprojekt, produktutveckling och produktion inom för SeaNet relevanta teknikområden.

Stephan Dahlström har rekryterats till tjänsten som ny CFO. Stephan har innehaft liknande befattningar sedan 1990 på bland annat Programator, Linné Data, Cell Network, Involve Learning, Citat och kommer senast från Sale Nordic Field Marketing Agency.

– Jag välkomnar Ulf och Stephan till en spännande och aktiv framtid med SeaNet. De har båda senior och dokumenterad erfarenhet som passar väl in i vår organisation och som ytterligare kommer att höja kvaliteten i vårt arbete, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.


För ytterligare information:
Mikael Reichel, VD, SeaNet, tel. 08-54131500, alt. mobil. 0708-541792
Besök även www.seanet.se där även bilder på Dahlström och Krohn finns att ladda ned.

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North med Stockholm Corporate Finance som Certified Adviser.