SeaNet

Seanet lanserar GPRS/EDGE - datatjänster till sjöss

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 12:01 CET

Seanet Maritime Communications AB (publ) har hittills levererat mobiltelefoni och SMS-tjänster till de fyrtio (40) fartyg som installerats och driftsatts i bolagets regi.

Nu lanserar Seanet datatjänsten GPRS till sjöss, vilken är en förutsättning för till exempel MMS, browsing, e-post samt kommunikation via sociala medier som Facebook, Twitter etc. Denna typ av databurna tjänster blir allt viktigare eftersom mobiltelefoner blir allt mer datorlika och de får löpande allt fler användare. Seanets målsättning är att bolagets samtliga driftsatta fartyg ska ha tillgång till GPRS.

Tekniken GPRS/EDGE säkerställer dessutom att användare får tillgång till de högsta överföringshastigheter som är möjliga med GSM till sjöss idag.

Seanet testar för närvarande tjänsten GPRS på sex (6) fartyg hos fyra (4) rederier (Moby, Scandlines, SNAV och Balearia), i syfte att säkerställa att tjänsten kan erbjudas med hög kvalitet, god tillgänglighet och att den levererar en god användarupplevelse, innan tjänsten lanseras  till alla fartyg.

- Vi bedömer att GPRS/EDGE finns på alla driftsatta fartyg till högsäsongen och att en majoritet av passagerarna då kan använda tjänsten, säger Viesturs Vucins, VD på Seanet.

För ytterligare information kontakta:
Viesturs Vucins, VD Seanet, tel. +46 8 599 00 300

Also www.seanet.se

Om Seanet Maritime Communications AB

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 503 015 50.

Besök även www.seanet.se