SeaNet

Seanet senarelägger Årsstämman 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:46 CEST

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, senarelägger bolagets Årsstämma 2009. Nytt datum för stämman är tisdagen den 16 juni.

För ytterligare information:
Klas Lundgren, VD Seanet, mobil 0735-34 60 78

Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.