SEB

SEB avvecklar sin norska bilfinansieringsverksamhet

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 15:05 CEST

SEB har ingått en överenskommelse med Volkswagen Financial Services om att överlåta sin verksamhet inom bilfinansiering i Norge.

Verksamheten, som bedrivs inom Møller BilFinans, finansierar slutkunders bilköp via samarbetsavtal med återförsäljare och ägs gemensamt av SEB och MøllerGruppen. Verksamheten har 31 medarbetare.

Avvecklingsbeslutet är i linje med SEB:s strategi att fokusera sina verksamheter inom kärnområden.

Transaktionen beräknas avslutas under det fjärde kvartalet 2009 och beräknas inte ha någon materiell påverkan på SEB:s operativa resultat.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Karin Åkvist, chef Leasing & Factoring, 08-763 9770, 070-60 88 602
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, 070-763 99 16