SEB

SEB Europafond får högsta betyg av internationella ratinginstitut

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:49 CET

SEB Europafond fortsätter att imponera på svenska och internationella ratinginstitut. Morningstar ger SEB Europafond högsta betyg mätt på såväl 3 års, 5 års som 10 års utvärderingsperiod. Fonden får också högsta betyg av Standard & Poor och Financial Times Fund Rating. Även det svenska analys- och rådgivningsföretaget Wassum ger fonden högsta betyg i sin så kallade W-rating. Det internationella affärsmagasinet CityWire ger fonden betyget AA, av totalt AAA, i sin rating.


- Vår strategi är att identifiera långsiktigt köpvärda aktier med en attraktiv värdering som kan utvecklas bra oberoende av vilket marknadsklimat som råder, säger Gabriel Gemmel som leder det sju personer starka team som ansvarar för SEB Europafonds investeringar.

- Besluten ska baseras på våra egna grundliga och genuina företagsanalyser där vi till övervägande del fokuserar på medelstora och lite mindre bolag runt om i hela Europa, inklusive både Sverige och Östeuropa, säger Gabriel Gemmel.

- Vi har dessutom alltid en mycket nära och löpande kontakt med bolagsledningarna i de bolag vi äger. Under 2006 var det aktieurvalet inom cykliska sektorer som främst bidrog till fondens positiva utveckling, där bolag som Salzgitter och Boliden bidrog mest positivt till fondens avkastning.

Under de tre senaste åren har avkastningen i SEB Europafond stigit med 90 procent, vilket är 20 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com


För ytterligare information kontakta:
Lena Bivner, informationschef Kapitalförvaltning, tel 08-676 91 86