SEB

SEB höjer bolåneräntan från och med 2006-04-06

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 15:20 CEST

SEB höjer den fasta 1-10-års räntan på Bolån med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter. Tremånadersräntan lämnas orörd på 2,98%.

Objekt: Ränte- bindningstid: Nuvarande
räntesats: Ändring:

Villor och fritidshus Fast ränta 10 år 4,79% +0,15%
9 år 4,74% +0,15%
8 år 4,69% +0,15%
7 år 4,64% +0,15%
6 år 4,54% +0,15%
5 år 4,44% +0,15%
4 år 4,30% +0,15%
3 år 4,05% +0,10%
2 år 3,75% +0,15%
1 år 3,45% +0,15%
3 månader 2,98% oförändrad
Rörlig ränta 3,65% oförändrad

Bostadsrätter Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 %


För ytterligare information, kontakta:
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03