SEB

SEB presenterar Sparbarometern

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 10:16 CEST

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar Sparbarometern samt ny undersökning om hushållens förväntningar på bostadspriserna

Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande utvecklats under första kvartalet 2003. Dessutom presenteras en ny undersökning gjord i samarbete med Demoskop, som bl.a. visar hushållens förväntningar på hur bostadspriserna kommer att utvecklas framöver.

Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.

Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern och den nya undersökningen.

Tid: fredag 23 maj kl. 10.30
Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm

Välkomna!

Anna Selberg
Informationschef SEB Trygg Liv
Tel 08-785 11 46, mobil 070-763 81 54


SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.