SEB

SEB presenterar Sparbarometern för fjärde kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 08:55 CET

Sparbarometern har redovisats i 10 år. I samband med att resultatet
för fjärde kvartalet 2006 redovisas presenterar Gunilla Nyström,
SEB:s privatekonom, trender och förändringar i ett 10-årsperspektiv.

Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande och
balansräkning utvecklats. Den innehåller fördelningen mellan olika
sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en
uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar
för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.


Tid: Tisdagen den 20 februari 2007 kl. 11.00
Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm


Välkomna!

Christina Dahl
Informationsavdelningen SEB Trygg Liv
Tfn 08-785 11 42, mobil 070-268 11 42