SEB

SEB:s ekonomiska experter finns tillgängliga valkvällen den 14 september, från ca 19.00 för kommentarer.

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 17:41 CEST

Till redaktionerna

SEB:s ekonomiska experter finns tillgängliga valkvällen den 14 september, från ca 19.00 för kommentarer.


Nationalekonomer
Klas Eklund - Chefekonom
Tel: 070 - 763 80 88
Håkan Frisén - Chef ekonomisk analys
Tel: 070 - 763 80 67
Robert Bergqvist - Analyschef, valutor
Tel: 070 - 445 14 04

Valuta och räntehandel
Anders Johnsson - Global chef, räntor och valutor
Tel: 070 - 772 31 20
Henrik Mitelman - Ränteanalys
Tel: 070 - 772 30 18

Aktiemarknadsfrågor
Martin Guri Tel: 070 - 763 69 32

Privatekonomi
Gunilla Nyström Tel: 070 - 762 15 34

Med vänlig hälsning,
Gunilla Wikman
Koncerninformationschef
070-763 81 25