SEB

SEB:s företagarekonom: Få nya arbeten i småföretagen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:10 CEST

12 procent av de mindre företagen planerar att nyanställa det närmaste året. De företag som växer snabbast ser många anställningshinder. Det visar en undersökning som SEB:s företagarekonom låtit göra för att kartlägga hur de snabbväxande småföretagen ser på sina möjligheter att nyanställa.


Endast 13 procent av småföretagen totalt sett har nyanställt det senaste året, och även bland dem som växer allra snabbast är det mindre än hälften, 44 procent, som nyanställt personal. Den främsta anledningen till att inte fler har anställts anges av småföretagarna själva vara en "för stor risk med ökat sjuklöneansvar". Även "för höga skatter" och "krångliga regler" hamnar högt.

Som svar på frågan vad som skulle få dem att anställa fler svarar nästan hälften av snabbväxarna "sänkt arbetsgivaravgift" följt av "minskat sjuklöneansvar".

- Det är intressant att höra hur de mindre småföretagen är viktiga i sammanhanget. Trots att alla bedömare tror att den goda svenska konjunkturen kommer att hålla i sig är det endast 12 procent av samtliga företag i undersökningen som uppger att de planerar att nyanställa det närmaste året. Bland snabbväxarna uppger endast en fjärdedel att de planerar nyanställningar, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.

Fotnot: Som snabbväxande tillväxtföretag definieras de som har ökat sin omsättning det senaste året med minst 25 procent och/eller ökat antalet anställda och/eller uppger att företaget befinner sig i en stark tillväxtfas. Undersökningen är gjord av Sifo/Research International (Företagsmonitorn® 2005/06) mellan december 2005 och februari 2006 och omfattar drygt 4 000 företag med en omsättning under 100 miljoner kronor.