SEB

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Småföretagen ser ljusare på konjunkturen 2010 - men sviterna av lågkonjunkturen känns

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:14 CET

Optimismen växer bland landets små och medelstora företag. Inför det kommande kvartalet är det nästan jämnt (47 procent mot 48 procent) mellan dem som tror på högre tillväxt och dem som tror på oförändrat tempo i affärerna. Bara 4 procent tror på lägre tillväxt. På frågan om hur man ser på 2010 så är det nu 74 procent som tror på högre tillväxt, 23 procent som tror på oförändrad tillväxt och 4 procent som spår lägre tillväxt. På frågan om när man tror att konjunkturen vänder uppåt så anser nästan var tredje att det redan vänt, mot 20 procent föregående kvartal. Övriga bedömningar fördelas jämnt mellan "första halvan av 2010" (30 procent) och "andra halvan 2010" (26 procent). Många företag känner dock av lågkonjunkturen i form av svag lönsamhet och spår förväntade likviditetsproblem ännu något kvartal. Det är några av resultaten i SEB:s Företagarpanel för det fjärde kvartalet 2009, som besvarades av drygt 1300 små och medelstora företag i mitten av november.

Den stora majoriteten (77 procent) av företagen har inte genomfört några förändringar i bemanningen det senaste kvartalet, och det är lika många som ökat personalstyrkan (12 procent) som minskat (11procent).  Bland de medelstora (50-249 anställda) är det nu dubbelt så många som anställt (31 procent) mot andelen som har minskat personalstyrkan (16 procent). Sett till bransch har många tillverkningsföretag det fortsatt tufft. Där har 20 procent skurit ner det senaste kvartalet och 14 procent har nyanställt. På frågan vad man tror om kommande kvartal så är det dubbelt så många (11 procent) som anger att man kommer att öka personalstyrkan jämfört med antalet som fortsätter att minska (5 procent).

- Det verkar ha vänt för många och småföretagarna ser ingen "double dip" runt hörnet, utan satsar nu för tillväxt 2010. Det är glädjande och bådar gott för sysselsättningsläget att man nu ser sig om efter nya medarbetare igen, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. 

Efterverkningarna av lågkonjunkturen märks dock fortfarande. Nästan vart tredje företag uppger att man har dålig lönsamhet. Lika stor andel (29 procent) anger god lönsamhet och 42 procent "genomsnittlig". På frågan om företagets allmänna finansiella ställning svarar 44 procent "god", 40 procent "genomsnittlig" och 16 procent "dålig", i stort sett oförändrat från föregående kvartal. På frågan om vad man tror om likviditet och kassa inför kommande kvartal så uppger 11 procent "underskott" och 46 procent "överskott" (övriga "varken eller"), med tillverkningsföretag som mest utsatta bransch med 16 procent som spår underskott. Hanteringen av underskott skiljer sig mellan branscherna.  Vanligaste åtgärd bland tjänsteföretag med förväntade likviditetsproblem är "ägartillskott", medan "minskade lager" är vanligaste åtgärden bland handelsföretag och tillverkningsföretag, kompletterat med "söka/utöka checkkredit". De som har överskott kommer framför allt att ägna det åt sparande, följt av utdelning, att minska skulderna och strategiska investeringar först på fjärde plats. 

- Vi ser ingen ökning av andelen företag med svag finansiell ställning, vilket tyder på att risken för företag att hamna på obestånd nu bör gå ner. Sparande kommer före utdelning inför nästa år, vilket pekar på viss försiktighet hos ägarna, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Om SEB:s Företagarpanelen:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 18-20 november och besvarades av 1 318 företagare.

SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen _____________________________

För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel. 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se