SEB

SEB sänker bolåneräntan

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:11 CET

SEB sänker bolåneräntan


SEB sänker räntorna på Bolån. De fasta räntorna med bindningstid 3 till 10 år sänks med 0,05 % till 0,10 %. Övriga räntor lämnas orörda. Detta innebär att tremånadersräntan är 3,68%

Objekt: Ränte- bindningstid: Nuvarande
räntesats: Ändring:

Villor och fritidshus Fast ränta 10 år 4,79% - 0,10 %
9 år 4,78% - 0,06 %
8 år 4,73% - 0,06 %
7 år 4,69% - 0,05 %
6 år 4,64% - 0,05 %
5 år 4,59% - 0,05 %
4 år 4,55% - 0,05 %
3 år 4,38% - 0,05 %
2 år 4,23% oförändrad
1 år 4,00%% oförändrad
3 månader 3,68% oförändrad
Rörlig ränta 4,40% oförändrad

Bostadsrätter Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 %

För ytterligare information:
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03