SEB

SEB Trygg Liv erbjuder två nya fond i fond-produkter

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 15:24 CEST

SEB Trygg Liv utökar fondutbudet i fondförsäkring med två nya fond i fond-produkter. Fonderna, som förvaltas av SEB Fonder, investerar globalt både i SEB:s egna fonder och i externa fonder.

SEB Fond i fond - Balanserad är en blandfond med i utgångsläget 50 procent av portföljen i aktiefonder, 50 procent i räntefonder och med ett omallokeringsmandat på ±15 procent. SEB Fond i fond - Global investerar i aktiefonder över hela världen.

Många av våra kunder, framförallt på tjänstepensionsmarknaden, har efterfrågat fond i fond-produkter för att få tillgång till aktiv omplacering mellan olika tillgångsslag. Därför känns det mycket bra att nu kunna erbjuda SEB:s bästa fonder och andra internationella förvaltare i två varianter av fond i fond, med olika risknivå, säger Viveka Hirdman-Ryrberg chef Produkt på SEB Trygg Liv.
Vi väljer ut de fonder som bedöms ge bästa möjliga avkastning samtidigt som risknivån i portföljen bibehålls. Denna översyn görs regelbundet och syftar till att kunden vid var tid skall ha bästa möjliga placering, säger Cecilia Lager, chef SEB Fonder.

Varje månad skriver ansvarig förvaltare en kommentar till förändringar i fondfördelning, aktuella innehav och placeringarnas utveckling. Månadskommentaren publiceras i likhet med SEB Fonders övriga fondutbud på www.seb.se/fonder.

SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Lager, chef SEB Fonder, tel 08-788 61 15
Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, tel 08-785 11 46, 070-763 81 54