SEB

SEB uppfyller kraven i det nya europeiska betaltjänstdirektivet för ankommande betalningar till Sverige från den första november

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 08:49 CEST

Betaltjänstdirektivet, eller PSD (Payment Services Directive) med syfte att göra betalningar på den europeiska marknaden enklare och mer kostnadseffektiva för kunden, skall uppfyllas av samtliga banker och institut inom EU senast den 1 november 2009 och även inom övriga EES-länder efter att de antagit direktivet. Den svenska lagstiftningen kring PSD väntas vara klar först under våren 2010, men SEB kommer ändå att från den 1 november följa de viktigaste reglerna i direktivet gällande ankommande europeiska betalningar i dessa länders valutor till såväl privat- som företagskunder i Sverige.

- För kunderna kommer PSD bland annat att innebära två stora förändringar när det gäller betalningar. Överförda belopp ska nå mottagaren orörda, inga avdrag får göras från betalningsbeloppen så som tidigare förekommit. Eventuella avgifter måste redovisas separat. Dessutom görs beloppet tillgängligt för mottagaren samma dag som mottagarbanken krediteras., säger David Teare, chef CRM. SEB uppfyller dessa krav även i Sverige från första november då detta är något som våra kunder, andra länders banker och deras kunder förväntar sig, avslutar Teare.

Betaltjänstdirektivet är en viktig byggsten i arbetet med att skapa en gemensam europeisk betalmarknad - en fråga som SEB sedan länge gått i bräschen för. SEB har sedan början av 2008 drivit projekt för att anpassa sig till PSD då lagstiftningen träder i kraft i de tolv EU- och EES-länder där man har verksamhet och som omfattas av förändringen. SEB är också aktiva i många nationella och internationella bankforum , bl.a. inom European Payments Council (EPC), för att säkerställa nödvändiga PSD-anpassningar och gemensamma marknadsregler för betalningar samt infrastruktur.

Fakta PSD

PSD är en del på vägen till ett harmoniserat Europa och syftar till att skapa lika rättsliga förutsättningar för alla betaltjänster i hela Europa för både privatpersoner och företag. PSD skapar också en nödvändig rättslig plattform för det gemensamma eurobetalningsområdet, SEPA. Tillsammans kommer PSD och SEPA att minska nationella avvikelser och harmonisera betalningsinstrument, tekniska standarder samt information om betalningar.

Länk för mer information om PSD
www.sebgroup.com/psd

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta: Henrik Bergman, global produktchef, tel. 070-525 96 63 Elisabeth Lennhede, Presskontakt, 070-763 99 16