SEB

SEB utsett till bästa analyshus i Sverige 2009 i Prospera undersökning

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 08:48 CEST

SEB har blivit framröstad som bästa analyshus i Prosperas årliga kundundersökning som görs bland de största svenska ränteförvaltarna. Kunderna betonade särskilt SEB:s makro-, inflations- och kvant/strategianalys som styrkor.

Undersökningen bygger på intervjuer med ett femtiotal av de största svenska ränteförvaltarna aktiva på den svenska marknaden och genomfördes under perioden 2 februari till den 2 mars 2009.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. +46 70 763 99 16