SEB

SEB:s Finanschefsindex: Försvagad framtidstro men ingen kollaps - minskad utlåningsvilja kan påverka investeringar

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:13 CEST

Pessimismen bland Sveriges finanschefer har tilltagit. Oron för en svagare konjunktur tydliggörs i det faktum att vikande efterfrågan är det största orosmolnet. Samtidigt bedöms dock risken för ökande råvarukostnader ha minskat påtagligt. Samtliga finanschefer tror på vinstökningar under 2008 och de drivande faktorerna bakom dessa väntas i första hand vara prishöjningar och volymökningar.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, visar att Sveriges finanschefer blivit mer pessimistiska när det gäller affärsklimatet och det egna företagets finansiella ställning. SEB:s Finanschefsindex får värdet 56 i september, ner från 59 i maj, men fortsatt klart över den neutrala nivån 50.

SEB:s finanschefsenkät avslöjar att affärsklimatet har hårdnat sedan den senaste mätningen i maj.

- Trots att en ökande andel av finanscheferna bedömer läget som mindre gynnsamt och efterfrågan ses som vikande, ser en majoritet fortfarande positivt på klimatet säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Monica Ochman har sammanställt analysrapporten.

Finanscheferna har noterat en tydlig försämring av bankernas utlåningsvilja.

- Den minskade utlåningsviljan hos bankerna kan på sikt leda till färre investeringar bland företagen. Detta kan i sin tur komma att tynga den ekonomiska tillväxten i landet, säger Ochman.

Finanschefsenkäten visar även på en minskad oro för högre råvarupriser.

- Den minskade oron kring råvarupriser kan förklara att förväntade prishöjningar på företagens egna produkter inte har ökat i någon större utsträckning sedan maj.


Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för tionde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com \Press.

För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16

Pressinformation(pdf)

Rapport (pdf)