Seccredo

Seccredo presenterar unikt heltäckande whistleblowingtjänst

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 10:43 CET

Många av Sveriges största företag saknar fortfarande etablerade system för whistleblowing genom vilket anställda kan slå larm om oegentligheter och brottsmisstankar av allvarlig karaktär.

Därför presenterar Seccredo – ett av Nordens ledande konsultföretag inom risk och säkerhetsfrågor - Seccredo Whistleblowing, en whistleblowingtjänst med kapacitet att hantera hela processen i ett ärende från rapportering till utredning. Allt i syfte att stödja företagen i sitt arbete med att förhindra korruption, bedrägeri och andra oegentligheter som inte bara skadar näringslivet utan även samhället som helhet.

- Systemet blir ett verktyg för företagsledningen i det fortlöpande arbetet med att hantera störningar, risker och hot mot verksamheten. Att införa ett organiserat och tryggt system för whistleblowers sänder dessutom ut en tydlig signal om att man tar de anställdas engagemang på allvar, säger Lars-Göran Nilsson, vd på Seccredo.

Tillsammans med ledande experter på IT-säkerhet har en säker tjänst tagits fram som i korthet består av ett krypterat webbverktyg i kombination med noggrant framtagna modeller för utredning och informationsbedömning.

För mer information om Seccredo Whistleblowing:

Mostafa Schurmann, vice vd

070-284 00 94

Seccredo

Seccredo är ett av Nordens ledande konsultföretag inom risk och säkerhetsfrågor. Vi bistår våra kunder med att förebygga, förhindra och hantera störningar och skador på organisation, verksamhet och tillgångar.

Seccredo finns representerat både i och utanför Sverige med egna kontor i Stockholm, Vänersborg, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Riga, Warszawa och Basra. 

Genom våra systerbolag, bland annat Interseco (Holland), Optimit (Belgien) och Pinkerton (USA, England, Mellanöstern, Sydamerika och Asien) har vi en mycket kraftfull internationell närvaro med både omfattande och specialiserade resurser.

Våra ägare Securitas med sin omfattande verksamhet i USA, Europa, Sydamerika, Mellanöstern och Asien ger oss tillgång till mer än 300 000 anställda i 60 länder, en unik kapacitet i de sammanhang vi verkar.