Seco Tools AB

Seco Tools AB:s årsredovisning för 2008 officiell

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:51 CEST

Seco Tools AB publicerar idag, torsdagen den 2 april 2009, årsredovisningen för 2008. Årsredovisningen finns också tillgänglig på www.secotools.com.


Fagersta den 2 april 2009

SECO TOOLS AB (publ)


Informationen är sådan som Seco Tools AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2009, kl. 14.30.