Sectra AB

Sectra använder ny standard som underlättar europeiska samarbeten

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:26 CEST

Sectra, Europas ledande leverantör av säker telefoni, har tagit det strategiska beslutet att företagets produkter för säker talkommunikation ska anpassas till SCIP-standarden. Redan våren 2011 kommer produkterna Tiger och Panthon att stödja SCIP.

– Vi är först ut på den europeiska marknaden med att erbjuda produkter som stödjer SCIP-standarden för hantering av säkerhetsklassificerad information på både Secret- och Restrictednivå, säger Michael Bertilsson, VD på Sectra Communications.

SCIP (Secure Communications Interoperability Protocol) är en NATO-standard för säker talkommunikation som efterfrågas av myndigheter i Europa och som är ett krav i NATO-upphandlingar. Sectra har lång erfarenhet av att designa produkter för säker telefoni och är medlem av arbetsgruppen för SCIP.

– Genom att använda standarden SCIP medverkar vi till att underlätta säker telefoni i olika former av europeiska samarbeten. Våra kunder får möjlighet att kommunicera säkert med alla som i framtiden väljer att använda produkter som stödjer denna standard, säger Michael Bertilsson.

Företagets produkter för säker telefoni, Sectra Tiger och Panthon, används av Europas beslutsfattare, tjänstemän och militärer. Tiger XS är den enda produkten på marknaden för säker telefoni som är certifierad på den höga säkerhetsnivån Secret av både EU och NATO. Nu kopplar Sectra samman dessa produkter med SCIP och alla användare kommer att ha möjlighet att prata säkert med varandra.

Information som kan orsaka betydande skada om den röjs klassificeras som Secret. Information som kan orsaka ringa men och oönskade effekter om den röjs klassificeras som Restricted.

För ytterligare information kontakta:
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras produkter för säker telefoni används av kunder i samtliga EU:s länder.

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.se.