Sectra AB

Sectra får sin första norska order på PACS för bröstdiagnostik

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 09:54 CET

IT- och medicinteknikföretaget Sectra har erhållit en order från
Brystsentrum i Tönsberg, Norge, avseende system för hantering och
arkivering av digitala bilder (PACS), speciellt anpassat för
bröstdiagnostik.

Brystsentrum i Tönsberg är det första screeningcentret i Norge som
använder digitala system i screeningprogram för mammografi.

- Sectra erbjuder en öppen lösning som tillåter integration med andra
system på sjukhuset, vilket är en stor fördel, säger Dr Einar Vigeland,
chef för mammografiavdelningen vid Tönsbergs sjukhus. Vi har genomfört
en noggrann utvärdering av ett antal system, och Sectra är den
leverantör som bäst lever upp till våra krav på arbetsflödesstöd och
systemintegration.

Ordern omfattar ett komplett system för hantering och arkivering av
digitala bilder (PACS), specialanpassat för bröstdiagnostik. Med
systemet är all information, såsom bilder och patientdata, tillgänglig
vid läkarens arbetsstation. Mammografiläkaren kan därigenom utföra sitt
arbete på ett kostnadseffektivt och säkert sätt, utan att bildkvaliteten
eller patientens integritet åsidosätts.

- Brystsentrum i Tönsberg är en föregångare inom digital mammografi och
utgör en viktig referens i vårt strategiska fokus på marknaden för
mammografi, säger Åge Sjåfjell, VD för Sectra Norge AS. Digital teknik
har länge använts för att öka effektiviteten inom röntgen. Nu börjar
digitala system i allt större omfattning att ersätta traditionella
filmbaserade system även inom mammografiscreening.

Om Sectra
Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av
digitala röntgenbilder, PACS. Över 420 svenska och utländska sjukhus
använder systemen i daglig drift och mer än 20 miljoner
röntgenundersökningar diagnosticeras i Sectras system varje år. I
Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla
filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system
installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta stora länderna i
Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer
information.

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31633

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec
AB, 0705-23 52 27,
to-kro@sectra.se

Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB,
013-23 52 09, job@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling
och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och
telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system,
avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda
dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom
digitala medicinska bildhanteringssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och
företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 280.
Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är
Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista och finns fr o m den 1 juli
2003 på Attract 40.