Sectra AB

Sectra fastställer nya finansiella mål

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 08:40 CEST

Styrelsen i IT- och medicinteknikföretaget Sectra fastställde igår nya nivåer för koncernens lönsamhets- och tillväxtmål. Detta är en konsekvens av att Sectra vuxit och blivit en av de större aktörerna i de nischmarknader där företaget bedriver sin verksamhet.

Sectras finansiella mål är efter revideringen:

  • Att uppnå en vinstmarginal om minst 15 procent. (Höjs från 10 procent)
  • Att under en sjuårsperiod växa med i genomsnitt 15 procent om året. (Sänks från 30 procent)
  • Att upprätthålla en soliditet om minst 30 procent. (Oförändrat)

– Vår ambition är att uppnå samma lönsamhetsnivåer som de bästa branschkollegorna och att växa snabbare än marknaden och därmed ta ytterligare marknadsandelar, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB.

Styrelsen i Sectra bedömer att bolaget har goda förutsättningar att uppnå de nya målnivåerna på tre års sikt.

– Förutsättningarna för att nå de nya målen är att vi lyckas ta marknadsandelar och öka försäljningsvolymerna av mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography, säger Jan-Olof Brüer. Vi måste också fortsätta affärsutvecklingen inom medicinsk IT och avlyssningssäker kommunikation, strategiska frågor som har hög prioritet.

Denna information kan vara sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2010, kl 07:25.

För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Sectras verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.