Sectra AB

Sectra ingår avtal med holländska departement

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 08:48 CET

Holländska departement väljer att kommunicera säkert med Sectras kryptoprodukter. De har nu förlängt sitt ramavtal med Sectra i ytterligare två år. Ordervärdet är på över 10 miljoner kronor.

– Förlängningen av avtalet signalerar att såväl den holländska säkerhetsmyndigheten som de holländska departementen upplever att våra säkerhetslösningar är effektiva, både för organisationerna och för de enskilda användarna, säger Michael Bertilsson, VD för Sectras affärsområde Avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Sedan hösten 2007 använder samtliga holländska departement säkerhetslösningen Sectra Tiger för sin kommunikation på högsta säkerhetsnivån. De köper säker kommunikation som en tjänst som i Holland går under namnet VECOM och används både för nationell och internationell kommunikation. Tjänsten innebär att Sectra levererar en helhetslösning med Tigerprodukter för säker mobil och fast talkommunikation, drift och säkerhetsadministration av dessa samt support och skräddarsydd utbildning för slutanvändarna. Tigersystemet ger även möjlighet till krypterad dataöverföring och fax, vilket används flitigt mellan departementen.

Sectras samarbete med kunder och nationella säkerhetsmyndigheter i många länder har lett fram till att företagets olika lösningar för säker kommunikation idag används i 17 europeiska länder, inom EU och NATO. Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som exempelvis kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning. Gemensamt för dessa är att de använder säkerhetsgodkända produkter för att kunna kommunicera säkert och de har höga krav på flexibilitet och rörlighet.

För ytterligare information kontakta
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectra 
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker kommunikation till myndigheter, försvar och samhällskritiska funktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är säkerhetsgodkända såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för kommunikation som ger en säker och stabil värld.

Sectra grundades 1978 och koncernens verksamhetsområden omfattar högteknologiska produkter inom nischerna avlyssningssäkra kommunikationssystem och medicinska system. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2010/2011 till 784 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsidahttp://www.sectra.se