Sectra AB

Sectra introducerar radiologiskt informationssystem på den brittiska marknaden: Sectra får sin första brittiska order på komplett radiologiskt IT-system

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:21 CEST

IT- och medicinföretaget Sectra har skrivit ett sjuårigt avtal med Dr. Gray’s Hospital Elgin i Skottland avseende digitalisering av sjukhusets röntgenverksamhet. Avtalet omfattar Sectras helhetslösning för radiologisk IT och Sectra levererar såväl bildhanteringssystem (PACS) som radiologiskt informationssystem (RIS).

- Genom att vi nu även introducerar Sectra RIS på den brittiska marknaden, kan vi möta kundernas efterfrågan på en helt integrerad radiologisk IT-lösning med både RIS och PACS, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec AB. Den brittiska och den skandinaviska hälsovårdsstrukturen, och därmed även de krav som ställs på ett RIS, är mycket lika. Detta gör det möjligt för oss att vidga vårt erbjudande till den betydelsefulla brittiska marknaden med en effektiv helhetslösning som stöder de brittiska röntgenavdelningarnas arbetsflöde, fortsätter han.

Eftersom skillnader i hälsoväsendets struktur i olika länder medför stora krav på lokala systemanpassningar säljs Sectra RIS i Skandinavien och i Storbrittanien. På andra marknader samarbetar Sectra med lokala RIS-företag. Sectra PACS som säljs globalt.

Dr. Gray’s Hospital Elgin i Skottland är ett distriktssjukhus som utför cirka 35.000 röntgenundersökningar årligen. Nu ska hela röntgenverksamheten digitaliseras och Sectra har valts till leverantör av den kompletta radiologiska IT-lösningen som omfattar Sectras radiologiska informationssystem och digitala bildhanteringssystem samt företagets lösning för digital protesmallning inom ortopedi. Ordern värderas till cirka 12,5 miljoner kronor.

- Vi ser Sectra som en långsiktig partner och de har lång erfarenhet inom digital radiologi. Sectra tillhandahåller en välbeprövad, helt integrerad lösning för digital radiologi som ger oss möjlighet att effektivisera vår röntgenverksamhet, säger Dr George Simpson, verksamhetschef för röntgenavdelningen på Dr. Gray’s Hospital Elgin.

Med hjälp av Sectras lösning kommer röntgenavdelningen på Dr. Gray’s Hospital Elgin kunna arbeta helt utan film och när sjukhuset går över till att endast använda elektroniska remisser stöds övergången till en helt pappersfri miljö. Genom digital hantering av patientinformation och röntgenbilder skapas ett effektivare arbetsflöde. Detta bidrar till besparingar och bättre patientvård genom snabbare expediering av bilder och utlåtanden till remitterande läkare. Med den mycket höga säkerhetsnivå som är inbyggd i systemen kan övergången till digital röntgen ske utan kompromisser vad gäller patientintegritet och säkerhet.

För ytterligare information kontakta
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09, janolof.bruer@sectra.se

Välkommen till vår hemsida http://www.sectra.se


Om Sectra Imtec
Sectras verksamhet inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB.

Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 500 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom IT och medicinsk teknik. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är ca 350. Omsättningen uppgick räkenskapsåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista.