Sectra AB

Sectra lanserar världsunikt system för virtuell bilddiagnostik

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 08:42 CET

Sectra presenterar idag Sectra Visualization Table vid världens största röntgenmässa, RSNA, i Chicago. Med denna världsunika innovation kan läkarteam samarbeta kring svåra kliniska fall genom att på ett helt nytt sätt interagera med stora 3D-bilder. Sectras visualiseringsbord är avsett för prioritering av akut vård av multitrauma patienter, medicinsk utbildning, kliniska konferenser och virtuella obduktioner. Produkten är framtagen i nära samarbete med framstående svenska forskare.

Sectra Visualization Table består av en 46 tums pekskärm och programvara som gör det möjligt att studera de tredimensionella bilder som genereras när patienter undersöks med datortomograf eller magnetresonanskamera. Lösningen bygger på Sectras patenterade visualiseringsteknik för snabb och effektiv granskning av stora bildvolymer. Genom att på olika sätt röra händerna på visualiseringsbordet intill de kroppsdelar man vill undersöka i detalj, kan läkare bland annat zooma, rotera eller skära i den visualiserade kroppen utan att använda skalpell. Kombinationen av 3D-bilder och touch-teknik underlättar för andra professioner än radiologer att jobba med röntgenbilder. På Sectras hemsida finns en video på Sectra Visualization Table.

- Det här är ett exempel på hur vårt täta samarbete med spetsforskare  kan underlätta våra kunders kliniska vardag, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet. Vi har ett starkt fokus på kundnytta i vår utveckling. Tekniken ska inte finnas där bara för att det är möjligt, den ska i varje steg bidra till ökad effektivitet och kvalité i vården.

Visualiseringsbordet är en vidareutveckling av det virtuella obduktionsbord som utvecklats av forskare i Linköping och Norrköping. Sectra Visualization Table är framtaget i samarbete med Linköpings Universitet, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Visualiseringscenter C, och  Interactive Institute.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09

Om Sectras medicinska system 
Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1100 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 52 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: http://www.sectra.se/.

Om CMIV
CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) bildades 2002 på initiativ av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Sectra. Idag finns forskningsavtal med flertal företag (Siemens, Philips, Bayer Schering Pharma, ContextVision etc.). Syftet med CMIV är att genom fokuserad grundvetenskaplig forskning utveckla nya effektiva verktyg baserade på avancerad medicinsk bildteknik för diagnos, kommunikation och undervisning. Ett genomgående tema för CMIV är att de medicinska kraven skall styra den tekniska spetsforskningen i en klinisk miljö. I dagsläget är ca 35 doktorander anknutna till CMIV, dessa kommer från både teknisk och medicinsk fakultet. Totalt är cirka 75 forskare anknutna till CMIV.För mer information besök http://www.cmiv.liu.se/

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C grundades 2010 och är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Centret är en mötesplats kring visualisering, forskning, utbildning och utveckling i norra Europa. Utgångspunkten för verksamheten är den världsledande visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings universitet. Med plats för upp till 100 besökare, erbjuder också centrets domteater en spännande upplevelse där man omsluts av både ljud och bild. Centret har ett nära samarbete med näringslivet och är idag ett nav för kunskapsspridning och kommersiella samarbetsprojekt. För mer information besök http://www.visualiseringscenter.se/.

Om Interactive Institute
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Resultaten kommuniceras och ställt ut världen över och kommer samhället till nytta genom licensavtal och spin off-företag.

Interactive Institute har under det senaste decenniet etablerat sig inom vitt skilda områden såsom energi, textil, mobila media samt spel och underhållning och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT- och mediaforskning. För mer information besök http://www.tii.se/.