Sectra AB

Sectra levererar prestigefullt mammografiprojekt i Bryssel

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:04 CET

IT- och medicinteknikföretaget Sectra har erhållit en beställning på ett
mammografiprojekt från BRUMMAMO i Bryssel. Projektet omfattar flera
screeningcenter i Brysselregionen som nu ska kopplas samman i ett nätverk med
hjälp av Sectras system för hantering och arkivering av digitala bilder (PACS)
speciellt anpassat för bröstdiagnostik.

Projektet startades och finansieras av myndigheterna i Bryssel. De
screeningcenter som ingår i projektet distribuerar, granskar och lagrar ca
30,000 mammografibilder varje år.

I Bryssel granskas mammografibilderna först av en radiolog vid det
screeningcenter där undersökningen genomförs och skickas därefter vidare för
dubbelgranskning vid ett specialistcenter. Fram till idag har analoga bilder
skickats per post mellan de olika enheterna. Målet med mammografiprojektet är
att med hjälp av digital teknik öka effektiviteten och förbättra arkiveringen av
bilderna.

- Vi valde Sectra för att de erbjuder ett flexibelt system anpassat för vårt
behov. Sectras system bygger på en öppen lösning som lätt kan integreras med
övriga system, vilket är precis det vi sökte, säger Professor André-Robert
Grivegnee, ansvarig för mammografiprojektet i Bryssel.

Ordern omfattar Sectras system för hantering och arkivering av digitala bilder
(PACS), specialanpassat för bröstdiagnostik. Med systemet är all information,
såsom bilder och patientdata, tillgänglig vid läkarens arbetsstation.
Mammografiläkaren kan därigenom utföra sitt arbete på ett kostnadseffektivt och
säkert sätt, utan att bildkvaliteten eller patientens integritet åsidosätts.

- Detta är den första belgiska ordern på vårt nya PACS för bröstdiagnostik. Det
är ett strategiskt viktigt projekt som vi har vunnit i konkurrens med ett antal
andra PACS-leverantörer, säger Torbjörn Kronander VD för Sectra Imtec AB.
BRUMMAMO är ett mycket välrenommerat företag och projektet är ett utmärkt
exempel på hur vårt flexibla PACS kan anpassas efter våra kunders önskemål,
fortsätter han.

Om Sectra
Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala
röntgenbilder, PACS. Över 420 svenska och utländska sjukhus använder systemen i
daglig drift och mer än 21 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i
Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50
procent av alla film-fria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras
system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i
Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och
försäljning av högteknologiska produkter inom IT och medicinsk teknik. Idag
omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra
kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra
Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska
bildhanteringssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har
vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta
länder och antalet medarbetare är 290. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till
503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista och
finns fr o m den 1 juli 2003 på Attract 40.