Sectra AB

Sectra’s holländska distributör blir helägt dotterbolag

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:18 CET

Sectra ökar ägarandelen i det holländska bolaget ImaXperts BV från 20 till 100 procent. Bolaget har 12 medarbetare och redovisade en omsättning på 2,5 miljoner euro verksamhetsåret 2005. Verksamheten konsolideras i Sectrakoncernen från och med den 1 december 2006.

ImaXperts verksamhet är fokuserad på försäljning, installation och service av medicinska bildhanteringssystem och digitala mammografisystem i Nederländerna, Belgien och Luxemburg (BeNeLux). Sedan hösten 2005 distribuerar företaget framgångsrikt Sectras medicinska system.

– Förvärvet av ImaXperts stärker vår position och ger oss möjlighet att fortsätta expandera i BeNeLux, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec AB. Förvärvet är helt i linje med våra mål att utvidga distributionskanalerna och serviceorganisationen på strategiskt viktiga marknader, tillägger Torbjörn Kronander.

Förvärvet har ingen omedelbar påverkan på Sectras resultat och finansiella ställning. Avtalet omfattar en köpeskilling som betalas kontant och en tilläggsköpeskilling som är kopplad till en positiv affärsutveckling under de närmaste fyra åren. Köpeskillingen kan tillsammans med tilläggsköpeskillingen uppgå till maximalt 30 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013 - 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09

Om Sectras medicinska system
Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 850 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 40 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2005/2006 till 564 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se