Sectra AB

Sectra säkerhetspartner i satellitprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 09:21 CET

IT och medicinteknikföretaget Sectra har fått sitt första rymduppdrag i det
globala satellitnavigeringsprojektet Galileo. Sectra har utsetts till
säkerhetspartner i den första specificeringsfasen av projektet och
beställningen omfattar att granska systemets säkerhetsarkitektur.
Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

Galileo kommer att bli Europas eget satellitnavigeringssystem, ett projekt
som startats av Europeiska kommissionen och Europeiska Rymdorganisationen
(ESA).

- Med den kunskapsbank vi byggt upp inom kommunikationssäkerhet under vårt
mångåriga samarbete med försvar inom EU och NATO kan vi, som
säkerhetspartner i denna första granskningsfas, bidra till att Galileo
möter de högt ställda säkerhetskraven för projektet, säger Tommy
Waszkiewicz, VD Sectra Communications AB.

Projektupphandlingen är uppdelad i faser och den första fasen sträcker sig
fram till juli 2004. Sectra är leverantör till Galileo Industries, ett
konsortium bestående av Alcatel Space, Alenia Spazio SpA, Astrium GmbH,
Astrium Ltd, GSS (Galileo Sistemas y Servicios) och Thales Group.

Galileo
Galileo är ett Europeiskt oberoende satellitnavigeringssystem som står
under civil kontroll. Med Galileo kommer användare att kunna bestämma sin
egen position eller positionen på ett stationärt eller rörligt objekt (t ex
fordon, båtar och flygplan) med hjälp av en navigationsmottagare. Systemet
är avsett för användare både inom samhällets olika sektorer som
transportnäringen, polisen, tullen, räddningstjänsten, så väl som för
fritidsanvändare.

Den första experimentella satelliten skjuts upp under senare delen av 2004.
Det färdiga Galileosystemet kommer att bestå av 30 satelliter, varav tre
reservsatelliter.

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer avlyssningssäkra mobila kommunikationssystem,
höghastighetskryptering för tele- och datalinjer samt taktiska radiosystem.
Kunderna är försvar och myndigheter i Europa och inom NATO med höga krav på
kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering
och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och
utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras system används av kunder
i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien, Holland, Finland, USA samt av NATOs
centralorganisation och av US EUCOM.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09,
job@sectra.se
Tommy Waszkiewicz, VD Sectra Communications AB, tel 013-23 52 47,
tw@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och
försäljning av högteknologiska produkter inom IT och medicinsk teknik. Idag
omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra
kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom avlyssningssäkra kommunikationssystem bedrivs i Sectras
helägda dotterbolag Sectra Communications AB som är ett av världens ledande
företag inom säkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och
företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 290.
Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är
Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-list.