Jeeves Information Systems AB

Sectra skapar enhetlighet med Jeeves

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:28 CET

(JEEV) Börsnoterade Sectra AB har valt att byta ut en del av koncernens äldre affärssystem mot Jeeves Enterprise. Affären genomfördes av Jeeves Information Systems partner Omnilog, vilka i en första fas kommer att implementera Jeeves Enterprise vid två av Sectras dotterbolag. I fas två kommer Jeeves Enterprise att implementeras i flertal dotterbolag.

Sectra utvecklar och säljer medicinska system samt säker kommunikationsutrustning. Med säte i Linköping har man via sina internationella dotterbolag en global verksamhet. Sectra är noterat vid Stockholmsbörsen och aktien är listad på Attract 40.

Flera av Sectras dotterbolag expanderar vilket ställer nya krav på de affärssystem som används. För att få en bättre verksamhetsstyrning och bli mer kostnadseffektiva har Sectra investerat i Jeeves affärssystem. Upphandlingen var mycket noggrann och pågick under 1,5 år under vilken de flesta leverantörers affärssystem synades. Slutligen föll valet på Jeeves Enterprise.

”Vi ville få ner kostnaderna för driften av våra affärssystem samtidigt som vi ville hitta ett system som var så flexibelt att det kan utvecklas med oss över tiden. Det var bara Jeeves Enterprise som klarade av att uppfylla kraven inom våra kostnadsramar”, säger Simo Pykälistö CFO vid Sectra AB.

Affären innebär att man i ett första skede implementerar Jeeves Enterprise vid Sectras dotterbolag Sectra Mamea och Sectra North America. Därefter planeras fas två vilket omfattar minst 90 användare, både inom Sverige och utomlands.

”Att Sectra slutligen valde oss bland alla utvärderade leverantörer känns rättvist och bra. Det visar att Jeeves Enterprise är en mycket stark produkt för koncerner med internationell verksamhet”. säger Lars Dahlberg, Sales and Marketing Director vid Jeeves Information Systems.

I lösningen kommer Omnilog att implementera moduler och funktionalitet för Ekonomi, Logistik, Materialplanering, Service, Tid, Projekt med mera. Dessutom kommer man att integrera Jeeves Enterprise mot ett antal olika best-of-breed-applikationer såsom exempelvis Lotus Notes och ett PDM-system.

”Det var en lång och tuff upphandling, så därför är vi mycket hedrade över att Sectra valde oss som sin långsiktiga partner för affärssystem., säger Fredrik Jansson, Verkställande Direktör för Omnilog.


För mer information, vänligen kontakta,

Lars Dahlberg
Sales and Marketing Director, Jeeves Information Systems
Tel: 0708-80 60 35, e-post: lars.dahlberg@jeeves.se

Simo Pykälistö
CFO, Sectra AB
Tel: 013-23 52 00 e-post: si-pyk@sectra.se

Fredrik Jansson
Verkställande direktör, Omnilog AB
Tel: 070-607 65 17, e-post: fredrik.jansson@omnilog.se

Fakta om Jeeves Information Systems
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 60 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 000 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.
Mer information finns på: www.jeeves.se

Fakta om Sectra AB
Sectra bildades 1978 och har sina rötter från Linköpings Tekniska Högskola. Sedan mitten av 80-talet bedriver Sectra framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tio länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2004/2005 till 456 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Mer information finns på Sectras hemsida: www.sectra.se.

Fakta om Omnilog AB
Omnilog AB är ett konsultföretag med erfarna konsulter inom logistik, ekonomi och produktionsstyrning. Ursprunget i företaget startade 1995 och har sedan successivt växt, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Helsingborg. Omnilog AB fokuserar på leverans och support av affärssystemet Jeeves Enterprise. Idag har Omnilog i Sverige 200 aktiva kunder 4 000 användare som successivt förses med nya funktioner och ges on-line support för att säkerställa hög driftsäkerhet. Förutom affärssystemet Jeeves Enterprise marknadsförs lösningar inom digital fakturahantering, integration till andra system, EDI-funktioner, XML och tullhantering mm.
Mer information finns på www.omnilog.se