Sectra AB

Sectra tecknar flerårigt service-avtal med USAs största vårdleverantör

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:16 CEST

New York City Health and Hospitals Corporation (HHC), USAs enskilt största offentliga vårdleverantör, har tecknat ett femårigt serviceavtal med Sectra.

Avtalet innebär att Sectra kommer att tillhandahålla system för hantering av digitala röntgenbilder (PACS) och direkt service och support till fem av HHCs akutsjukhus på Manhattan i New York. Tillsammans utför dessa sjukhus cirka 700 000 röntgenundersökningar årligen.

- New York City Health and Hospitals Corporation är den största och och en av de mest produktiva vårdleverantörerna i landet, säger John Goble, VD för Sectra i Nordamerika. Att vi nu har ett nära samarbete med HHC ser vi som ett kvitto på vår satsning på framtidssäkra produkter och ett mycket kompetent serviceteam.

I kombination med en fortsatt utbyggnad av försäljningsorganisationen fortsätter Sectra att erbjuda direkt service och support till alla kunder som tidigare köpt Sectra-produkter via partners.

New York City Health and Hospitals Corporation
New York City Health and Hospitals Corporation (HHC), som är USAs största kommunalt ägda hälso- och sjukvårdsorganisation, är ett allmännyttigt företag med en omsättning på 4.5 miljarder USD. HHC betjänar 1.3 miljoner New Yorkbor och nästan 400 000 oförsäkrade personer och tillhandahåller medicinsk och psykiatrisk vård samt missbrukarvård. I organisationen ingår elva akutsjukhus, fyra kvalificerade vårdhem, sex stora vårdcentraler och över 80 lokala kliniker.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013 - 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09

Om Sectras medicinska system
Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 900 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 40 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2006/2007 till 673 Mkr. Sectra är noterat på den Nordiska börsen i Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se.