Sectra AB

Sectras årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2012/2013 publicerade

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 13:20 CEST

Sectra ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2012/2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats www.sectra.se. På webbplatsen finns också styrelsens bolagsstyrningsrapport för senaste verksamhetsåret publicerad.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer under vecka 25 att distribueras till nya aktieägare samt aktieägare och övriga intressenter som har begärt att få den skickad till sig.

Beställning av den tryckta årsredovisningen kan göras via hemsidan, via e-post info@sectra.se eller telefon 013 – 23 52 00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 5 juni 2013 kl 13:00 (CET).

För ytterligare information
Helena Pettersson, Chief Investor and Press Relations Officer Sectra AB
telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.