Sectra AB

Sectras bokslutskommuniké 2011/2012: Starkt fjärde kvartal – fördubblat rörelseresultat

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 08:42 CEST

IT- och medicinteknikföretaget Sectra redovisar en stark avslutning på verksamhetsåret 2011/2012. För fjärde kvartalet ökade koncernens rörelseresultat med 111,3 procent till 46,8 Mkr (22,1 Mkr) och nettoomsättningen ökade med 20,9 procent till 238,5 Mkr (197,3). Inför årsstämman föreslår styrelsen att 5 kr per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 188,2 Mkr (126,6 Mkr), vilket är en ökning med 48,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående verksamhetsår.

– Trots det tuffa ekonomiska klimatet har vårt affärsområde Medicinska system ökat orderingången i USA och i norra Europa under fjärde kvartalet, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB.

Reavinst lyfter Sectras resultat

För verksamhetsåret 2011/2012 redovisar Sectra ett resultat efter skatt på 385,8 Mkr inklusive avvecklad verksamhet. I resultatet ingår en reavinst om 322,6 Mkr från Sectras försäljning av sin verksamhet för mammografiprodukten MicroDose Mammography. Orderingången för 2011/2012 ökade med 11,1 procent till 701,1 Mkr (631,0) och nettoomsättningen uppgick till
823,1 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 103,5 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 127,9 Mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal på 15,5 procent.

Exklusive en engångspost hänförlig till avvecklingen av MicroDose-verksamheten uppgick Sectras omsättning till 793,1 Mkr (783,7) och rörelseresultatet till 78,5 Mkr (72,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,9 procent (9,3).

– Vi har i år ökat lönsamheten genom avyttringen av verksamheten för lågdosmammografi och vi har även påbörjat interna effektiviseringar. Nu är vi igenom efterarbetet kopplat till avvecklingen av MicroDose-verksamheten och kan fokusera organisationen på vår kärnaffär, säger Jan-Olof Brüer.

Högre direktavkastning

Sectra har haft ett starkt kassaflöde under året och stärkt sin finansiella position väsentligt. Styrelsen och VD föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011/2012 och att årsstämman istället beslutar om att överföra 5 kr per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Det motsvarar en direktavkastning på 11,6 procent.

– De investeringar som vi gjort i MicroDose Mammography har tidigare belastat våra kassaflöden. Efter avyttringen av denna verksamhet kan vi finansiera utvecklingen av våra kvarvarande verksamheter på ett betryggande sätt, samtidigt som vi har möjlighet att ge våra aktieägare en god direktavkastning, säger Jan-Olof Brüer.

Presentation av bokslutskommunikén

Sectras koncernchef presenterar delårsrapporten för analytiker, investerare och media idag kl 12:00 på Operaterrassen i Stockholm. Det finns även möjlighet att följa presentationen online via Sectras hemsida www.sectra.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 22 maj 2012 kl 08:00 (CET).

För ytterligare information
Kontakta Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMXStockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.