Sectra AB

Sectras delårsrapport för första halvåret 2012/2013: Sectra ökar orderingången

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 09:58 CET

IT- och medicinteknikföretaget Sectra redovisar för verksamhetsårets andra kvartal en ökning av orderingången med 13,9 procent till 217,0 Mkr (190,6) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rensat för en engångspost under motsvarande kvartal föregående år ökade nettoomsättningen för kvartalet med 1,8 procent till 192,7 Mkr (189,2) och rörelseresultatet ökade med 15,6 procent till 23,0 Mkr (19,9). Resultatet motsvarar en rörelsemarginal om 11,9 procent (10,5).

Det är främst på marknader utanför Europa som Sectras orderingång ökar. Största ökningen har skett i USA, där orderingången på 55 Mkr är en dubblering jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sectras strategi är i första hand att bli starkare på marknader där bolaget redan har en etablerad position, såsom norra Europa och Nordamerika, samt att växa på utvalda tillväxtmarknader.

– Vi redovisar ökad orderingång och en förbättring av resultatet, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB. Våra satsningar har bland annat resulterat i ökad orderingång i USA samt i Mellanöstern och Ryssland som är nya marknader för oss.

För halvårsperioden ökade Sectras nettoomsättning med 1,4 procent till 363,6 Mkr (358,5) och rörelseresultatet ökade med 3,0 procent till 27,1 Mkr (26,3). Resultatet motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (7,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,1 Mkr (40,3), vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,9 procent (11,2). Jämförelserna avser utfall motsvarande period föregående år exklusive en engångspost hänförlig till avvecklingen av MicroDose-verksamheten föregående verksamhetsår.

När koncernens finansiella mål reviderades under hösten 2010 var styrelsens bedömning att Sectra hade goda förutsättningar att nå de nya målnivåerna på cirka 3 års sikt. Baserat på nuvarande marknadsutveckling gör styrelsen och företagsledningen bedömningen att Sectras möjligheter att uppnå tillväxt- och lönsamhetsmålen förskjuts.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 4 december 2012 kl 08:00 (CET).

Presentation av delårsrapporten/Kapitalmarknadsdag

Sectras koncernchef presenterar delårsrapporten för analytiker, investerare och media den 5 december kl 10:30 på Sectras kapitalmarknadsdag i Linköping.

För ytterligare information
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 27

Om Sectra

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMXStockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.