Sectra AB

Sectras delårsrapport för första kvartalet: Fördubbling av antal levererade mammografisystem

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 08:41 CEST

IT- och medicinteknikföretaget Sectra redovisar för första verksamhetskvartalet, maj – juli 2010, en ökning av orderingången med 35,4 procent till 206,0 Mkr (152,2). Nettoomsättningen ökade med 4,5 procent till 206,7 Mkr (197,8). Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr (10,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,1 procent (5,1).

Sectra upplever en ökad efterfrågan på företagets mammografiprodukter. Antalet leveranser av mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography mer än fördubblades till 21 stycken (10) och bidrog till kvartalets omsättningstillväxt.

– Vi har under kvartalet haft stora framgångar i Australien med både vårt MicroDose-system och vårt IT-system för hantering av mammografibilder. De senaste beställningarna gör att vi blir störst på bildhanteringssystem för mammografi i landet, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB.

Sectra är i full gång med att uppgradera installationer hos befintliga kunder till den nya generationen Sectra PACS, företagets huvudprodukt inom medicinsk IT. Produktens goda egenskaper för sammankoppling av geografiskt spridda sjukvårdsenheter var av central betydelse för de nya ordrar Sectra erhöll under kvartalet.

– Vi har fått stor uppskattning i marknaden för de effektiviseringar som vår senaste generation PACS-produkter bidrar till för användarna och under kvartalet har vi fått förtroende att knyta samman bildmedicinska verksamheter i flera stora regioner i Skandinavien, säger Jan-Olof Brüer.

Sectra har en säsongsvariation som innebär att huvuddelen av fakturering och resultatinhämtning traditionellt sker under tredje och fjärde kvartalen.

– Rörelseresultatet har under kvartalet belastats av ökade rörelsekostnader då verksamheten fortsatt att växa med 11 medarbetare samt av avskrivningar på balanserade utvecklingsprojekt och koncernfinansierade  kundprojekt som färdigställts och övergått i driftsfas, säger Jan-Olof Brüer

Sectra har efter kvartalets utgång tecknat ramavtal med EU-rådet i Bryssel för leverans av den produkt för säker telefoni som ska användas inom hela EU. Det är resultatet av EU-rådets upphandling där valet föll på Sectra Tiger XS.

– Avtalet med EU-rådet innebär att vi uppnår vårt mål att förse samtliga EU-länder med lättanvända produkter för säker telefoni. En gemensam lösning för säker talkommunikation kommer att bidra till ökad säkerhet i Europa, avslutar Jan-Olof Brüer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 7 september 2010 kl 07:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Sectras verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.