Sectra AB

Sectras delårsrapport maj - juli 2013: Sectra i topp i amerikansk undersökning om kundnöjdhet

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2013 08:48 CEST

Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

  • IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) placerades under första kvartalet i den absoluta toppen i den amerikanska organisationen KLAS oberoende kundnöjdhetsmätning i USA.
  • Sectra ökade orderingången med 113,2 procent till 247,7 Mkr (116,2).
  • Framgångsrik försäljning av regionsövergripande medicinska IT-system bidrog till att koncernens nettoomsättning ökade med 2,5 procent till 175,3 Mkr (171,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,9 Mkr (4,1), en ökning med 239,0 procent. Färdigställande av fler kundprojekt och ökade satsningar i utvecklingsprojekt som aktiveras har, tillsammans med pågående effektiviseringsprojekt och de omstruktureringar som Sectra genomförde föregående år, bidragit till resultatförbättringen. 

Sectras första kvartal är traditionellt ett svagt kvartal, men bolaget redovisar en klar förbättring jämfört med motsvarande period förra året. Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB, kommenterar:

–   Vi mer än dubblerar vårt rörelseresultat och samtliga affärsområden redovisar ökad orderingång. Bland annat har Sectra tecknat flera omfattande driftavtal med nya kunder i Storbritannien, där vi under förra året gjorde en riktad satsning.

–   Marknaden i USA ser något ljusare ut än tidigare och vår nordamerikanska verksamhet tredubblade orderingången jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jag är också mycket glad och stolt över att amerikanska sjukhus nu placerar Sectra i den absoluta toppen av leverantörer i oberoende kundnöjdhetsmätningar.

–   Jag ser goda möjligheter för Sectra att fortsätta expandera. Inom vårt segment Business Innovation för framtida produkter och tjänster gör vi kontinuerliga framsteg och våra två affärsområden Imaging IT Solutions och Secure Communications har tillsammans ett underliggande stabilt kassaflöde som hjälper till att finansiera framtida vinsttillväxt.

Telefonkonferens med VD Torbjörn Kronander och CFO Simo Pykälistö

10 september 2013 kl. 09:00. För att delta, ring in på:

SE: 08-505 564 77  UK: +44 203364 5372  US: +1 8557161589

Presentationen hålls på engelska och kan även följas online via:

http://media.fronto.com/cloud/sectra/130910/

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på Sectras hemsida under rubriken Investor/Financial presentations.

Informationen i denna rapport är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 10 september 2013 kl 08:00 (CET).


För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.