Sectra AB

Sectras internationella expansion fortsätter: Sectra startar nytt dotterbolag i England

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 09:16 CET

IT- och medicinteknikföretaget Sectra startar ett nytt dotterbolag i England, Sectra Communications Ltd. Etableringen är ett led i satsningen på den brittiska försvars- och myndighetsmarknaden för avlyssningssäkra kommuniktions­system.

– Etableringen i Storbritanninen är ett led i vår strävan att expandera på den internationella marknaden, säger Tommy Waszkiewicz, VD Sectra Communications AB. Storbritannien är en av de största försvarsmarknaderna i Europa och efterfrågan på de kvalificerade kryptoprodukter som Sectra erbjuder är stor, tillägger Tommy Waszkiewicz.

Sectra Communications Ltd med kontor i Cheltenham kommer att drivas av David Law och Mike Christie. David Law har en bred affärsmässig och teknisk erfarenhet av finans-, industri- och försvarssektorn. Mike Christie har bland annat arbetat som VD för två kryptoföretag som har varit med och utvecklat många av de kryptosystem som idag används inom det brittiska försvaret.

Sectra utvecklar och säljer avlyssningssäkra mobila kommunikationssystem, hög­hastighetskryptering för tele- och datalinjer samt taktiska radiosystem. Kunderna är försvar och myndigheter i Europa och inom NATO med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras system används av kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien, Holland, Finland, USA samt av NATOs centralorganisation och av US EUCOM.För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Brüer VD och koncernchef, Sectra AB, tel 013-23 52 09, job@sectra.se

Tommy Waszkiewicz VD Sectra Communications AB, tel 013-23 52 47, tw@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se


Sectras verksamhet

Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom avlyssningssäkra kommunikationssystem bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Communications AB som är ett av världens ledande företag inom säkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 280. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista och finns fr o m den 1 juli 2003 på Attract 40.