Sectra AB

Sectras niomånadersrapport för perioden maj 2005 - januari 2006: Starkt tredje kvartal

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:05 CET

Sectra redovisar starkaste kvartalet hittills innevarande verksamhetsår och det bästa tredje kvartalet någonsin. Tredje kvartalets nettoomsättning ökade till 146,1 Mkr (117,7), upp 24,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vinsten efter finansnetto ökade 19,8 procent till 27,2 Mkr (22,7). Orderingången för kvartalet uppgick till 168,7 Mkr (184,3).

För niomånadersperioden ökade Sectras nettoomsättning 23,8 procent till 391,6 Mkr (316,4). Vinsten efter finansnetto uppgick till 45,5 Mkr (55,4), vilket motsvarar en vinstmarginal på 11,6 procent (17,5). Orderingången för perioden ökade 8,9 procent till 424,1 Mkr (389,6).

– Kvartalssiffrorna för omsättning och vinst är de högsta vi någonsin har redovisat för ett tredje kvartal, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB. Det är vår framgångsrika försäljning av medicinska system som har bidragit till ökningen genom stigande intäkter från försäljning, service och support på samtliga marknader.

– Vinstmarginalen för niomånadersperioden påverkas av vår satsning på att långsiktigt stärka positionen på viktiga marknader. Som vi tidigare kommunicerat är vi inne i en fas där vi gör betydande investeringar i nya försäljnings- och supportkanaler, säger Jan-Olof Brüer.

Sectra har under kvartalet förvärvat 20 procent i ImaXperts BV, en holländsk distributör av medicinska system. Förvärvet är ett led i satsningen på att bygga ut distributionsnätet och serviceorganisationen för medicinska system.

På mammografisidan har kliniker i Schweiz, Österrike, Tyskland, Nya Zeeland och Sverige beställt Sectras digitala mammografisystem Sectra MicroDose Mammography under tredje kvartalet.

– Marknaden för mammografi växer snabbt och intäkterna från försäljningen av vårt digitala mammografisystem ökar, säger Jan-Olof Brüer.

Sectra har under kvartalet tecknat ett treårigt ramavtal för leveranser av den mobila kryptoenheten Tiger XS med det holländska Försvarsdepartementet. Det nya avtalet innebär att Sectra nu kan leverera Tiger-produkter till hela den holländska myndighets- och försvarsmarknaden.

– Det finns ett ökat behov av säker kommunikation hos europeiska myndigheter och försvar och vi erbjuder kostnadseffektiva och flexibla produkter för dessa kunder, säger Jan-Olof Brüer.

Presentation av delårsrapporten
Sectras koncernchef Jan-Olof Brüer kommer att presentera delårsrapporten för analytiker, investerare och media på Operaterassen i Stockholm den 7 mars kl 12.00.

Det finns också möjlighet att ta del av presentationen live via Internet. Länk till presentationen kommer att finnas på www.sectra.se och sändningen startar cirka 5 minuter före det att presentationen börjar.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver sedan mitten av 80-talet framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i tio länder och via partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2004/2005 till 456 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.