Sectra AB

Sectras nya säkerhetslösning för smartphones skyddar mot avlyssning

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:36 CEST

Säkerhetsmyndigheten i Nederländerna godkänner Sectras nya lösning för säker kommunikation med smartphones. Lösningen, som kallas Panthon 3, godkänns för säkert tal och säkra SMS på klassificeringsnivån Restricted för smartphones med operativsystemet Android.

Med dagens teknik är det relativt enkelt att avlyssna telefonsamtal och meddelanden, vilket innebär ett hot mot säkerheten, både för enskilda individer, organisationer och nationer. Detta har uppmärksammats vid många tillfällen under året, nu senast i samband med avslöjandet av övervakningsprogrammet Prism i USA. Med säkerhetslösningen Panthon krypteras all information hela vägen från en smartphone till en annan och går därmed inte att avlyssna.

”Android står idag för ca 70% av smartphonemarknaden och vi ser ett stort uppdämt behov av en produkt som Panthon. Våra första användare fick vi redan innan det formella godkännandet kom från säkerhetsmyndigheten i Nederländerna och nu är Panthon under evaluering för godkännande till EU och NATO Restricted”, säger Michael Bertilsson, VD för Sectras affärsområde Secure Communications.

Sectras säkerhetslösning för smartphones är lika enkel att använda som en helt vanlig smartphone. Dessutom är den lätt att driftsätta, speciellt om man väljer att köpa Panthon i form av en tjänst. En organisation kan då snabbt komma igång och kommunicera säkert utan stora investeringar.

För att få hög tillgänglighet och flexibilitet fungerar Panthon i såväl konventionella mobilnätverk som över WLAN. I områden med sämre täckning använder man med fördel säker SMS. 


För ytterligare information kontakta
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 27

Om Sectra
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker kommunikation till myndigheter, försvar och samhällskritiska funktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en säker och stabil värld. 

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida http://www.sectra.com

Kontakt:

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.