Sectra AB

Sectras produkt för 3D-visualisering av röntgenbilder har godkänts USA

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 09:52 CEST

Food and Drug Administration (FDA) i USA har godkänt IT- och medicinteknikföretaget Sectras nya mjukvaruapplikation för visulalisering av tredimentionella röntgenbilder. Applikationen ger läkare tillgång till ett effektivt verktyg för att snabbt och enkelt skapa 3D-bilder av stora datamängder.

Med den nya röntgenteknik som finns tillgänglig idag skapas tusentals bilder vid varje röntgenundersökning. De enorma datamängder som kan produceras vid exempelvis en datortomografisk röntgenundersökning har lett till en ökad efterfrågan av verktyg som underlättar tolkningen av dessa data, såsom mjukvara för 3D-visualisering.

- För att effektivisera det kliniska arbetsflödet är vår 3D-applikation helt integrerad med vårt system för hantering av digitala röntgenbilder, säger Anders Brodin, produktchef på Sectra. Röntgenavdelningar kan ge ökad service till remmiterande enheter och patienter genom att läkare över hela sjukhuset ges tillgång till 3D-bilder vid sin normala arbetsplats, fortsätter han.

Den nya 3D-applikationen ingår i en portfölj av kliniska lösningar och utökar Sectras utbud av system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Möjligheten att visualisera stora bildmängder med hjälp av 3D-teknik underlättar för läkare att ställa diagnos och att på ett pedagogiskt sätt belysa och förklara upptäckter för remitterande enheter och patient.

För att kunna sälja medicinteknik på den amerikanska marknaden krävs ett godkännande från FDA, som är USA:s motsvarighet till läkemedelsverket. Godkännandet kan jämföras med den europeiska CE-märkningen av medicintekniska produkter.

Om Sectra
Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 500 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se


Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom IT och medicinsk teknik. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är mer än 300. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista.