Securitas AB

Securitas AB Helårsrapport Januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:37 CET

Fyra fokuserade säkerhetsföretag skapade
- Securitas Systems och Securitas Direct framgångsrikt börsnoterade
- Loomis separerat och redo att börsnoteras under andra halvåret 2007
- Ny ledning på plats i Securitas

Stabila och förbättrade verksamheter i Security Services och Loomis

Resultat före skatt 2006 inkluderarjämförelsestörande poster om -1.503 MSEK i det fjärde kvartalet och -2.060 MSEK för helåret 2006

Föreslagen utdelning 3,10 SEK bibehåller 2005 års nivå (inklusive Securitas Systems utdelning om 0,40 SEK)

MSEK Kv4 2006 Kv4 2005 Total föränd-
ring, % Helår
2006 Helår
2005 Total föränd-
ring, %

Försäljning 15.180 15.437 -2 60.523 58.201 4
Organisk försäljningstillväxt, % 5 5 6 4

Rörelseresultat före avskrivningar 996 1.030 -3 3.591 3.526 2
Rörelsemarginal, % 6,6 6,7 5,9 6,1
Reell förändring, % 3 9 4 5

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster 844 883 -4 2.943 2.992 -2
Reell förändring, % 2 15 4 8

Resultat före skatt -659 732 - 883 2.841 -69

Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter -550 556 - 513 2.158 -
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter - 199 - 339 556 -
Nettoresultat, alla verksamheter -550 755 - 852 2.714 -

Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster,
kvarvarande verksamheter (SEK)
1,70
1,91
-11
5,97
6,24
-4

Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter (SEK) -1,50 1,51 - 1,41 5,84 -76
Vinst per aktie, avvecklade verksamheter (SEK) - 0,53 - 0,90 1,47 -39
Vinst per aktie, alla verksamheter (SEK) -1,50 2,04 - 2,31 7,31 -68För ytterligare information kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, +44 20 8432 6551
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Investor Relations, +44 20 8432 6523, +44 7884 117 192