Securitas AB

Securitas Direct AB publicerar delårsrapport för januari - juni onsdagen den 22 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 14:25 CEST

Securitas Direct AB publicerar finansiell rapport för januari-juni 2007, onsdagen den 22 augusti klockan 8:00 svensk tid. Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats www.securitas-direct.com direkt efter publicering.

Agenda (svensk tid)

08.00 Rapporten offentliggörs
Rapporten skickas som pressmeddelande via Hugin (www.huginonline.com) och publiceras automatiskt på www.securitas-direct.com efter offentliggörande.

09:00 Presentationsbilder
Presentationsbilderna kommer att finnas tillgängliga på www.securitas-direct.com.

09.30-10.30 Informationsmöte
Securitas Directs ledning presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.
Plats: Radisson SAS Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm.

För att följa informationsmötet via Internet, besök bolagets webbplats
www.securitas-direct.com och avdelningen för investerare och media.
För att följa informationsmötet via telefon (och ställa frågor), ring +44 (0) 20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan för registrering.

17.30-18.30 Telefonkonferens
Securitas Directs ledning ger en kort presentation av rapporten samt svarar på frågor.

För att deltaga ring +44 (0) 20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan för registrering.
Inspelade versioner
Inspelade versioner av live-webcasten och eftermiddagens telefonkonferens kommer att finnas tillgängliga på Securitas Directs webbplats.


För ytterligare information kontakta:
Michael Peterson, Investor and media relations
Telefon: 040-25 45 15
Mobil: 0733-22 18 14
E-post: michael.peterson@securitas-direct.com


Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och mindre företag högkvalitativa säkerhetstjänster. Grunden för företagets framgång är en kombination av starkt tillväxtfokus, skal-bara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap. Koncernen är verksam på tre geografiska marknader, vilka utgörs av nio europeiska länder. 2006 redovisade Securitas Direct en försäljning (proforma) på 3 301 MSEK och ett rörelseresultat (proforma) på 223 MSEK samt en nettotillväxt i kundportföljen på drygt 21 procent. Antal kunder uppgick till 830 000 vid årsskiftet. B-aktien är sedan 29 september 2006 noterad på Stockholmsbörsen.