Security Solution Scandinavia AB

Security Solution AB genomför riskanalyser hos Skellefteå Kraft

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:00 CET

Security Solution Scandinavia AB har i slutet på 2012 inlett ett samarbete med Skellefteå Kraft. Samarbetet består av att säkerhetsrådgivare från Security Solution genomför risk- och sårbarhetsanalyser hos Skellefteå Kraft med stöd av programvaran RISKsolution XT. Då Skellefteå Kraft själva valt att installera RISKsolution XT kan de på ett enkelt sätt arbeta vidare med resultaten från risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största kraftproducenter där vattenkraft står för 70 % av elproduktionen. Skellefteå Kraft ägs till 100 % av Skellefteå kommun och ansvarar för elnätet inom
Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors samt inom delar av Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele kommun. 

RISKsolution XT är en programvara som hanterar hela riskhanteringsprocessen, från identifiering av risker, brister och åtgärder till sannolikhets- och konsekvensbedömning. Programmet behandlar även risk- och åtgärdskostnader, visar kostnadsnytta för åtgärder samt hanterar handlingsplan med uppföljning. Dessutom finns möjlighet att göra såbarhets- och förmågebedömningar inom utvalda delar inom den egna verksamheten. 

RISKsolution XT är ett internutvecklat program från Security Solution Scandinavia AB som följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. 

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.