Security Solution Scandinavia AB

Security Solution AB håller föreläsning hos Mittuniversitetet i Östersund

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 12:11 CET

Säkerhetsrådgivare från Security Solution AB ska hålla en heldagsföreläsning för elever som går andra året på Risk- och krishanteringsprogrammet 180 hp på Mittuniversitetet. Föreläsningen ska ingå i kursen Sociologi GR (B), Risk- och krishantering i praktiken, och kommer bland annat innehålla utbildning i IT-stödet RISKsolution XT. Eleverna kommer att få praktisk kunskap om hur man kan använda sig av IT-stöd för att strukturera upp en organisations säkerhetsarbete.

Ett inslag i Risk- och krishanteringsprogrammet är en verksamhetsförlagd period under vårterminen år två, där studenten i tio veckor bedriver praktiskt risk-, kris- och/eller säkerhetsarbete i en organisation. RISKsolution XT ska fungera som ett komplement till de teoretiska kunskaper eleverna redan besitter.

Föreläsningen kommer hållas i slutet av januari, ett par veckor innan eleverna börjar på sina respektive praktikplatser.

Samarbetet är ett initiativ från programansvarig på Risk- och krishanteringsprogrammet som tog kontakt med Security Solution AB när de medverkade som utställare på OffSÄKs höstkonferens i Stockholm i början av november.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.